ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άμμων Ζευς
ΕΔΡΑ : Καλλιθέα Χαλκιδικής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +306978099854
e-mail : ammonzeus2012@gmail.com

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Άμμων Ζευς :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΟΠΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΟΥΛΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ : ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝ.Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ : ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
              ΠΟΠΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Sponsorship (Χορηγοί)


Ο σύλλογος Άμμων Ζευς βασίζεται στην ιδέα της ένωσης ατομικών επιχειρήσεων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων. Ιδρύθηκε τον καιρό της οικονομικής κρίσης, ο σκοπός αυτής της κοινότητας είναι να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον για την υλοποίηση νέων έργων και την υλοποίηση νέων συμφωνιών με περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις.
Ο σύλλογος μας παρίσταται σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, λειτουργεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχεδίων της περιοχής και εκπροσωπείται σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην χερσόνησο της Κασσάνδρας.
Νέες εταιρείες είναι ευπρόσδεκτες να συμμετάσχουν στο έργο μας για να θεσπίσουμε περαιτέρω συνεργασίες και να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση του τουρισμού.
Η Κασσάνδρα είναι ένας τόπος με τοπία μοναδικής ομορφιάς, μεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων και εγκάρδια φιλοξενία. Είναι δική μας ευθύνη η εκπροσώπηση της περιοχής αυτής, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Με εκτίμηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ
Πρόεδρος του Συλλόγου


The Association Ammon Zeus is an organization based on the idea of individual apartment-enterprises joining together in an association. Founded in times of an economical crisis, the intention of this community is to support each other in implementing new projects and to realize new agreements with regional, national and international associations.
Our organization is present at international tourist-fairs, operates in cooperation with local authorities, is involved with environmental protection, supports development-plans of the region and is represented at cultural events in Kassandra.
New companies are welcome to join our project with the objective to establish further co-operations and enable new possibilities to optimize tourism.
Kassandra is a place with landscapes of unique beauty, an extensive variety of regional products and cordial hospitality. To represent this area the best possible way is our responsibility.

Sincerely
George Thomasoulis
President of Association


Ammon Zeus basiert auf der Idee einzelner Apartmentunternehmen sich in einer Vereinigung zusammenzuschließen. Gegründet in Zeiten der wirtschaftlichen Krise ist es Ziel diese Gemeinschaft sich gegenseitig dabei zu unterstützen neue Projekte zu realisieren und neue Abkommen mit Vereinigungen inner-/ und außerhalb der Region und des Landes zu realisieren. Unsere Organisation ist bei internationalen Tourismusmessen vertreten, agiert in enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden, engagiert sich im Umweltschutz, unterstützt Entwicklungspläne in der Region und repräsentiert sich bei kulturellen Veranstaltungen in Kassandra.
Unternehmen sind herzlich willkommen sich in unserem Projekt anzuschließen um gemeinsam mit neuen Ideen und Möglichkein den Tourismus zu optimieren.
Kassandra ist ein Gebiet mit einzigartigen Landschaften, vielen Regionalen Produkten und einladender Gastfreundschaft. Es liegt in unserer Verantwortung das bestmöglich zu präsentieren.

Freundlichen Grüßen
George Thomasoulis
Präsident der Vereinigung


Links-Social Media

Επιμελητήριο Χαλκιδικής
http://www.epichal.gr/chalkidiki/shared/index.jsp?context=101

Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών
Ενοικιαζόμενων
Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος
http://www.seedde.gr/

Ομοσπονδία Τουριστικών
Καταλυμάτων Χαλκιδικής
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
http://www.halkidiki-holidays.gr/